Проф. Евелина Славчева: Няма да има никакви смущения в дейността на НИМХ

Интервю на Диана Янкулова с проф. Евелина Славчева
Общото събрание на Българската академия на науките реши на заседанието си на 3 декември 2018 г. в структурата на БАН да бъде създаден Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите. Институтът е правоприемник на част от дейността, активите и пасивите на НИМХ – БАН с конкретно формулирани мисия, предмет на дейност, състав и научна структура и щат. Седалището на новосъздаденото научно звено е в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 66.

Въпросите за промените в климата са от глобално значение, подчерта в интервю за "Нещо повече" проф. Евелина Славчева, председател на Общото събрание.

"В правомощията на Общото събрание е да се разпорежда с имуществото на БАН в полза на академията. Преминахме през дълъг процес на преговори. Смятаме да се придържаме към разумните неща - всички имоти и материални ценности, които са необходими на НИМХ, са им предоставени безвъзмездно за четири години и няма да има никакви смущения в тяхната дейност", каза проф. Славчева. Тя подчерта, че няма да има колизии и ще се извършат съответните промени в собствеността.

Проф. Славчева уточни, че 15 учени са изявили желание да останат в БАН, но е предвиден по-голям щат.

Цялото интервю чуйте от звуковия файл.Още от Нещо повече