Bulgaristan, AB yaşam standardı sıralamasının dibinde

BAN ekonomi uzmanları tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Bulgaristan AB ülkeleri arasında yaşam standardı açısından son sırada yer alıyor. Son 7 yıllık dönemde Bulgaristan’ın AB üyesi diğer devletlere göre aldığı not AB üyesi diğer devletlerin aldığı notların 4-6 kez altında kalıyor.

2010 yılında AB genelinde ortalama maddi yaşam standardı katsayısı yüzde 46,6 olurken, ülkemizde ancak yüzde 9,9’da kalıyor.

Yaşam standardı yüzde 90,8 olmak üzere Lihtenştayn’da en yüksek olurken Bulgaristan’ın önündeki son sıralarda Litvanya, Letonya ve Romanya yer alıyorlar.

2017’de AB ülkelerinde ortalama refah düzeyi katsayısı, yüzde 45,6 olurken ülkemizde yüzde 7 olarak hesaplanıyor.