Представиха проекта за саниране сградата на Община Стара Загора

арх.Виктория Грозева

Декоративно художествено осветление на фасадата на  Общината предвижда проектът „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Стара Загора” стана ясно по време представянето му днес. Под формата на 3D визуализация бе показана сградата с новото осветление  в синхрон с осветлението и  пеещите  фонтани, част от другия голям проект, по който се работи.

Проектантският екип на проекта за енергийна ефективност на административната сграда на Общината е „Новиза“ ЕООД – София. А изпълнението на проекта, включен в инвестиционната програма на община Стара Загора, е по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Стойността му е 2 400 000 лева и ще бъде изпълнен за срок от 24 месеца.

С проекта се цели постигане на висок енергиен ефект - осигуряване на модерна, здравословна и функционална среда с високо ниво на енергийна ефективност и подобряване на експлоатационното състояние на сградата, която е строена през 1985-1988 година, съобщи арх. Виктория Грозева, гл. архитект на Община Стара Загора.

Проектът включва демонтаж на съществуващата каменна облицовка с топлоизолация каменна вата. Фасадата ще бъде с декоративни фасадни панели. Дограмата ще бъде подменена с алуминиева дограма. Предвиждат се и външни изолиращи щори за южната, източната и западната фасади. Изолация на покривните пластове и ремонт и на терасите.


Още от Днес