Brüksel'den yatırım karşılığı Bulgaristan vatandaşlığı koşullarına eleştiri

Avrupa Komisyonu, bazı AB üye devletlerinde yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma süreci hakkında bir rapor sundu. Bulgaristan, yatırımcıların vatandaşlık koşullarında katı gereklilikler, fiziksel ikamet zorunluluğu ve devletle olan diğer gerçek bağların gerekliliği nedeniyle eleştirilen ülkeler arasında alıyor. Adaylarla görüşülüyor, ancak adayların Bulgarcayı ve Bulgar halkının yaşam tarzını bilmeleri gerekmiyor. 
Ülkemiz ayrıca, yatırımcılara yönelik vatandaşlık planına ilişkin bir denetleme bulundurmadığı ve bu sebeple vatandaşlık alan kişilerin kimliği hakkında kapsamlı bilgi bulunmadığı için eleştirilmiştir.
Bu arada, Bulgaristan Adalet Bakanlığı, Bulgaristan Vatandaşlığı Yasası'nda yapılacak değişiklik önerileriyle geldi. Halihazırda, 20 AB üyesi ülke yatırıma karşı vatandaşlık programları uyguluyor.
Още от БНР уеб