Под покрива на сламената къща

Повече подробности от Веселин Москов

Какво означава за човек, живял цял живот в апартамент в София,  да заживее на село, при това в сламена къща? Наистина сламена – за нейното построяване са били необходими 450 бали слама, много любов, труд, вдъхновение и доста глина. След поредица от лабораторни изследвания през 2010 г. се издава техническо становище за влагане на сламата в строителството. На базата на това становище е издадено и първото разрешително за изграждане на сламена сграда в България. Веселин Москов, е един усмихнат млад човек, избрал да споделя семейното щастие и детския смях под покрива на сламената си къща. Експерти казват, че ако искаме да осъществим мечтите и целите си, са ни нужни 3 дни, след което трябва да направим първата крачка към достигането на дългосрочната цел. Веселин Москов е от тези хора, които за кратко време, реализират много мечи и проекти. Той е икономист по образование и строителен предприемач по собствено желание. От него ще научим повече за методите на строителство, предимствата и специфичния аромат на щастие и слама.

Чуйте повече в звуковия файл.