КНСБ започва борба със сивата икономика в автомобилния бранш

Проблеми има и в учебната дейност
КНСБ започва проект за борба със сивата икономика. Една от областите, в които ще се търсят проблемите е автомобилният сектор, защото старият автопарк в България отваря широко вратите на нерегламентиран внос на резервни части, на работа в нелегални сервизи и високо ниво на незаконен труд.

Често в работилниците за автомобили, не се спазват изискванията на производителите за техническо обслужване, не се поема отговорност за качеството на ремонтите, не се издават фактури, не се плаща ДДС, не се спазват нормите за здравословен и безопасен труд, както и противопожарни изисквания и тези за опазване на околната среда, това обяви по време на представяне на проекта Емил Германов - председател на Съюза на автосервизите.

Проблеми има и в учебната дейност. Между 80 и 90 е процентът на сивия сектор в обучението на шофьори, загубата за държавата от това е 50 млн. лева годишно.
Още данни за сивия кръг в автомобилния бизнес и обучението чуйте в звуковия файл.
Още от Трафик София