Сeло Стубел прославя името си по сцени и фестивали в цялата страна

Чуйте предаването

Бистра вода бликнала от дънера на повалено от буря дърво. Водата от стубела привлякла хората и дала живот на създаденото поселение. Това се случило преди 13 века. Нарекли го Стубел и до днес не променили името му. Селото расло, порасло и стигнало до близо 4000 жители. Даже станало и общински център. Днес неговите постоянни жители са около 500, но будни, трудолюбиви и активни в грижата да опазят традициите, песните и обичаите на предците си. За всичко това ще научите от предаването „Събота сутрин“, излъчено на 16 февруари. Ще чуете и песните, изпълнени от самодейците в читалището.