Пенсионери от Видин искат още домове за възрастни хора в региона

''Минути на редактора'', 14 март 2019 г.

Подписка за ежегодно преизчисляване на пенсиите и приемане на Закона за възрастните хора започва на национално и регионално ниво. Документът, в който се включват и видинските пенсионери, трябва да бъде внесен за разглеждане от Парламента до 25 май. Подписката е отворена за всички, които искат да подкрепят пенсионерите за един по-добър, спокоен и достоен живот.  

"Интересите на пенсионерите в цялата страна са едни и същи- всички живеем в бедност, в положение, което ни кара да предприемем мерки и да вземем нещата в свои ръце. Изпълнителното бюро решава да направим поредната подписка, която е под наслов "Ежегодно преизчисляване на пенсиите и приемане на Закон за възрастните хора". В момента няма нормативни актове, които да регламентират как да се организират пенсионерските клубове и кой да ги финансира. Всичко се прави на доброволни начала, от ентусиасти, които милеят за себеподобните възрастни хора. За преизчисляването на пенсиите 10 години водим война с управляващите да изпълнят Закона за социалното осигуряване, за еднакъв старт на всички пенсионери за живот. От 2008 година не са преизчислявани пенсиите. И хората с еднакъв принос в пенсионната система получават различни пенсии. Хората, които са преди 2008 година получават 70-80 % по-ниска пенсия, отколкото тези, които се пенсионират сега", обясни председателят на Областния съвет на Съюза на пенсионерите 2004 във Видин Малинка Башлийска.

Видинският "Съюз на пенсионерите 2004" с председател Малинка Башлийска подготви и прие днес предложение до Областния управител на област Видин Албена Георгиева за необходимостта от домове за възрастни хора в региона:

"Всички самотни хора и възрастни, които са над 80 години, изразяват мнение, че е трудно да се самообслужват и да гарантират здравето си и живота. Самотниците остават дълго време неглижирани и от общество, и от близки, защото близките са извън границата или в големите градове. Около 17 % официално са хората над 65 години в цялата страна, във Видин са повече. Правим едно предложение да областния управител на град Видин, предвид демографската обстановка в областта- предимно застаряващо население, бедност и увеличен брой на самотните възрастни хора, изразяваме нашата загриженост и предлагаме да се извърши проучване и спешно изгради материална база за осигуряване спокоен живот на възрастните хора, които са лишени от необходимите условия за нормален живот, семейство, здравно и транспортно обслужване, финансова и физическа сигурност."


СнимкаПенсионерите искат кметовете да определят на кои места какви условия има, до една година да се изработи проект и да се започне изграждането на такива места за обгрижване на възрастни хора.

Четири са домовете за стари хора в област Видин- в село Кутово с капацитет 20 места, в село Гара Орешец с капацитет 30 места, в град Кула с 50 места и в село Дреновец с 23 места. За дома в Кутово чакат 3 души, за дома в Гара Орешец чака 1 човек, за Кула- 3 и за Дреновец- 2.

Настаняването на потребителите става по реда на подаване на заявленията за настаняване. Какъв е редът за откриване на нов дом за възрастни хора?

"Редът за разкриване на такъв дом за стари хора е с решение на Общинския съвет, което трябва да бъде внесено от кмета на дадената община. При вземане на такова решение се отправя предложение до дирекция "Социално подпомагане" на съответната Община, която отправя предложението до нас- до Регионалната дирекция "Социално подпомагане", съответно това решение трябва да бъде придружено с акт за публична собственост на сградата, в която се обмисля да бъде разкрит този дом. Аз изготвям предложение до Агенцията за разкриване на този вид услуга, която излиза с решение. Тенденцията за разкриване на такива услуги е да бъдат близки до семейната среда, т.е. те да не бъдат домове за стари хора, а центрове за настаняване от семеен тип. Максималният им капацитет е 15 места.", обясни директорът на регионална дирекция "Социално подпомагане"- Видин Венцислав Боянов.

Такива центрове засега в област Видин няма. Има обаче два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция- в Ново село и в село Дъбравка в община Белоградчик, които са с капацитет по 15 места и един дом за възрастни хора с деменция в село Салаш, община Белоградчик, с капацитет 35 места.

Още от Цветовете на деня