Книга за византийските печати

С проф. Иван Йорданов разговаря Антоний Димов

Проф. Иван Йорданов представи днес следобед в зала 309 на Шуменския университет книгата си „Печати на византийската администрация в България /971-1118 г/“. Изданието е финансирано от Националната програма „Културно историческо наследство, национална памет и обществено развитие“ към Министерството на образованието.

Проф. Йорданов е специалист в областта на средновековната нумизматика и сфрагистиката. Той е автор на редица монографии, изследвания, статии и научни публикации. Един от учредителите на Катедрата по история и археология в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".

Още за ролята на печатите за историята и археологията може да чуете от разговора с проф. Иван Йорданов.