Средствата от безотговорните родители на деца към училището

Интервю на Антония Попова с Деница Сачева

По-строги правила за отпускане на семейни помощи. За промените в Закона за социално подпомагане и дали те ще решат проблемите с отпадащите ученици – разговор с Деница Сачева, заместник-министър на образованието.

Сачева посочи, че това е една част от мерките, които се предприемат за справяне с огромния проблем за неграмотност и бедност, който засяга десетки хиляди български деца. 

Ние осигуряваме допълнително средства за училищата, в които се учат деца от уязвими групи, също допълнително изучаване на български език, занимания по интереси, каза Сачева.

Ние се сблъскахме с много тежки случаи, безотговорни родители използват своите деца като инструмент за доходи, и затова трябва да има начини за справяне с тези практики, посочи още заместник-министърът. По думите й обвързването на социалните помощи с ходене на училище, както и със спирането на парите за един месец не впечатляваше родителите, но сега тя смята, че ще има много по-сериозен ефект с предложението за пет неизвинени отсъствия, или три дни отсъствие от детска градина.

87 000 български деца са в чужбина към днешна дата, каза още Деница Сачева. Според нея все още има десетки хиляди деца, които не могат да говоря и пишат на български език, но трябва да се борим с проблема.

Още от Точно днес