Започна кандидатстудентската кампания във ВСУ-Варна

| обновено на 22.04.19 в 09:47
Професор Атанас Ковачев


Кандидатстудентската кампания на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ за учебната 2019/2020 г. стартира с прием в 10 професионални направления - „Администрация и управление“, „Икономика“, „Икономика и компютърни науки“,  „Психология“, „Политически науки“, „Право“, „Национална сигурност“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Изобразително изкуство“ и „Танцово изкуство“. Предлагат се 20 бакалавърски и 47 магистърски програми в редовна и задочна форма, а също и дистанционно обучение. 25 са специалностите, които се изучават на английски или руски  език.  Ексклузивните програми са разработени в партньорство с бизнеса, браншовите организации и местните власти, съобразно потребностите и възможностите за професионална реализация на студентите.

Такава реализация се осъществява още по време на обучението,  коментира в интервю за Радио Варна  проф. Атанас Ковачев, декан на Архитектурния факултет във ВСУ.

Висшето учебно заведение  работи по съвместен дългосрочен проект с Община Варна и Националния институт за недвижимо културно наследство за актуализиране на списъка на сградите – недвижими културни ценности във Варна.


"Варна има много голям брой паметници на културата. Има над 700 сгради, които са прекрасни образци на  стила сецесион. За жалост, обаче, в годините на прехода много от тях не се поддържат. Не стигат силите на Националния институт да изпратят свои кадри, които да паспортизират тези сгради. И ние изразихме нашата идея, на студенти и преподаватели, да помогнем на Варна и на България да направим паспорти, да обследваме тези сгради и да подготвим проекти за тяхната реконструкция и консервация. За целта имаме договор между Община Варна, Националния институт за недвижимо културно наследство и Варненския свободен университет и за първите 2 години ще обследваме минимум 100 сгради. Това е проект ще работи поне 7 години.", каза за радио Варна проф. Атанас Ковачев.

Той допълни, че във ВСУ-Варна се провеждат много международни срещи за връзка между науката и образоването и индустрията. Много често различни фирми правят свои изложения в университета. По този начин студентите се запознават с дейностите на фирмите. И обратно - студенти на висшето учебно заведение много често са на практика във фирми, които работят в сфери свързани със специалността, в която младите хора се обучават.

Чуйте още в звуковия файл.
Още от БНР уеб