Страстната седмица поставя начало на разговор за вярата ни

С доц. Костадин Нушев разговаря Веселина Пеева

За разчитане символиката на Страстната седмица ни е необходим ключът на вярата. Чрез нея и чрез духовното възприемане на истината за последните дни от земния живот на нашия Спасител ние можем да проникнем в същинския смисъл на това, което църквата се опитва да ни преподаде чрез молитвите и богослужението. Това заяви  доц. Костадин Нушев – преподавател в Богословския факултет на СУ „Климент Охридски“.

За нас християните и всеки човек, който има вяра в Сина Божи,  тези страдания на Христос – страстите, са спасителни и чрез тях се избавяме от греха и от страха пред смъртта.

Вярата е нещо много просто, когато духовно я възприемаме в сърцето си и същевременно – много дълбоко и драматично. Външното проявление на вярата понякога ни отдалечава от дълбокия, мистичния, съкровения смисъл на съдържанието, което съдържа нашата изповед. 

Трябва да знаем обаче, че всички аспекти, които възприемаме чрез църковната традиция като молитвени последования, богослужение, унаследени традиции и съпреживяване на празника, имат значение за вярващите,  както и да тези, които все още търсят истината във вярата, за да могат да осмислят драматизма на Христовите страдания. Това е нещо свръхразумно, тайнствено и понякога много трудно изразимо на езика на човешкия разум.

Вярата просвещава нашия разум и чрез богослуженията през Страстната седмица  ние можем да достигнем до духовно проникновение за събитията, които  споменаваме през Страстната седмица.

Христовият кръст е сила за вярващите християни. Страстната седмица поставя началото на разговор за изкуплението и спасението на човешкия род. 

Чуйте повече от звуковия файл: 


Още от Точно днес