Изборните бюлетини пристигнаха в Пловдив

Изборните бюлетини пристигнаха в двете районни избирателни комисии в Пловдив. За За 16-ти избирателен район – Пловдив – град  те са 333 300, а за 17-ти избирателен район Област Пловдив – 317 600. 

Областният управител Здравко Димитров лично наблюдава доставянето и разтоварването на им. 

Бюлетините ще се съхраняват в определени от областния управител помещения, запечатани с ленти, които са подписани от всички членове на РИК, до предаването им на общинските администрации в областта. 

Охраната на изборните бюлетини е поета от органите на МВР.


Още от БНР уеб
19.10.1906:00