Нова площадка за волейбол и баскетбол ще има в Генерал Тошево

Два проекта, свързани с подобряването на уличната мрежа в община Генерал Тошево и изграждането на многофункционално спортно игрище, ще бъдат осъществени през следващите две години. Финансирането се осигурява с европейски средства и е на стойност от над един милион лева.

Първият проект е „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоарни съоръжения и принадлежностите към тях“. Той включва пълна рехабилитация на две улици в селата Люляково и Кардам, както и на част от ул. „Васил Алексиев“ в Генерал Тошево. В рамките на проекта ще бъде положено ново асфалтово покритие, нови бордюри и хоризонтална маркировка. Вторият проект е насочен към спортната инфраструктура в Генерал Тошево, при който ще бъде изградена площадка за волейбол и баскетбол в двора на ОУ „Христо Смирненски“. Договорите и за двата проекта се изпълняват по Програмата за развитие на селските райони .