Откриха нов команден пункт за борба с градушките в Хасковско

В Хасково действа нов команден пункт за борба с градушките. Противоградовата защита oбхваща нови 1.1 млн. дка обработваеми земеделски площи на територията на областта. Пунктът ще управлява действията на 27 ракетни площадки. Той бе открит от министъра на земеделието Десислава Танева. През последните 3 години средствата за модернизацията на системата за противоградова защита възлизат на над 13 млн. лв. Това са първите инвестиции след 1989 г. за увеличаване обхвата на защитаваните площи и за инвестиране в противоградова защита.

Общата стойност на командния пункт в Хасково и ракетните площадки е около 1 млн. лв. От общо 1.5 млн. дка обработваеми площи в област Хасково ще бъдат опазвани от градушки 1.1 млн. дка. В незащитаваната територия се предвижда градозащитата да се осъществява чрез самолетен способ, но това ще се реализира само при споделена финансова отговорност между държавата и земеделските производители.

Още от БНР уеб