Важно за хората с ТЕЛК

Интервю на Мина Денева с д-р Валентина Манолова

В  "Държавен вестник" бе публикувана Наредбата за медицинската експертиза с одобрените от правителството изменения и допълнения.

Промяната прецизира текстовете при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност и степен на увреждане при хората с повече от едно заболяване, всяко, водещо до увреждане.

Всички пациенти, които са освидетелствани след 03.08.2018 г., имат право в едномесечен срок да подадат молба-заявление в регионалната картотека за медицинска експертиза, за да бъдат преизчислени техните експертни решения. Това може да стане,  само ако в издаденото след 3 август 2018 г. експертно решение има 2 заболявания, оценени с по 50 и повече проценти инвалидност.

Молби-заявления се приемат в  картотеката, която се намира в сградата на ТЕЛК - Шумен и е с работно време от 8 до 12 ч. в делничните дни.

Чуйте цялото интервю на Мина Денева с д-р Валентина Манолова - председател на първи  състав на ТЕЛК - Шумен.Още от БНР уеб