Днес бяха подписани договорите за първите два проекта за над 600 000 лева

Пловдивски университети работят по проекти с ВУЗ-ове от Китай

По програмата за научно и технологично сътрудничество

Интервю на Живка Танчева с Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката

Първите два проекта по програмата за научно и технологично сътрудничество между България и Китай са от Пловдив. 

Договорите за финансиране бяха подписани в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ и са на стойност над 600 000 лева. Те се изпълняват между висши училища от Китайската народна република и от Аграрния и Пловдивския университети. 

Заместник-министър Карина Ангелиева посочи, че от наша страна проектите се финансират от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ). Предстои да се подготви и меморандум между ФНИ и Китай, респективно с тяхното Министерство на образованието. 

На срещата в Пловдив присъстваха проф. Николай Лазаров, председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“,  Н. Пр. г-н Дун Сяодзюн, Посланик на КНР в България, кметът на Пловдив Иван Тотев и ректорите проф. Румен Младенов и проф. Христина Янчева, на ПУ и на АУ.

През миналата година бяха подадени 20 проекта. Предстои да се определят условията и областите за следващите няколко години между България и Китай за университети и научни организации. 

Проектите от Пловдив са насочени в областта на земеделието и на интернет с ползи за индустрията, малките и средните предприятия. В Пловдивския университет ще се разработи платформа за управление на бизнеса.  

Заместник-министър Ангелиева посочи, че се работи в областта мобилност на изследователите между двете страни, както и обмен на студенти. В рамките на програма „Хоризонт 2020“ на ЕС също се стимулира взаимодействието с Китай в областите на земеделието, климата и т.нар. „умни градове“. 

България и Китай си сътрудничат над 15 години в областта на науката и образованието.  ФНИ има осигурени средства за финансиране и през тази година, посочи Карина Ангелиева. 

Тя уточни, че е осигурен бюджет от над 10 млн. лева за конкурсни сесии в нови научни области. Най-важно е да има конкурсна сесия за млади изследователи, които трябва да се утвърждават, уточни Ангелиева. 

Там средствата са до 100 000 лева на подадено предложение, като принципът е да се финансират повече проекти на млади изследователи. 

Новите проекти са:

„Разработване на многосервизна облачнобазирана IoT оперативна платформа с общо предназначение (EMULSION)“ с ръководител проф. Иван Ганчев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и проф. Zhanlin Ji от North China University of Science and Technology;

„Устойчивото управление на неприятели и болести в ябълкови градини в България и Китай на базата на прецизни екологични методи за контрол“ с ръководител проф. Вили Харизанова от  Аграрен университет – Пловдив и доц. д-р Tu Hongtao, от Zhengzhou Fruit Research Institute.

Още от Ден след ден