Дългогодишен проблем в Южна промишлена зона във Видин търси решение

Фрагмент от ''Цветовете на деня'', 12.06.2019г.


Родители на ученици от Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров" Видин сигнализират, че при интензивни валежи пространството пред учебното заведение се пълни с вода и гимназистите трябва да преминават по импровизирани дървени мостчета, за да отидат на училище. Освен дъждовните води, проблем за учебното заведение са подпочвените и отпадните, и то не отсега, обясни директорът на гимназията Мариета Георгиева:

"Проблем имаме не само пред гимназията, проблем имаме и долу, където са тръбите, абонатната станция. Това си е проблем от доста време като цяло в Южна промишлена зона заради проблема с отвеждането на отходните води. Това нещо е и при много високи нива на водата в река Дунав, изобщо това е много сериозен проблем не само при нас, в цялата Южна промишлена зона. Надяваме се, след като бъде направен ремонтът, който ще стартира в най-скоро време по "Региони в растеж", да може поне в някаква степен да бъде решен, въпреки че няма точен отговор къде трябва да бъдат зауствани отходните води на всички предприятия и сгради, които се намират в Южна промишлена зона, тъй като град Видин не предлага отходна канализация тук, в района. Надяваме се да можем да прочистим и да вкараме тези дъждовни води поне в подходящи канали, така че да не се получава задържане на вода пред входа... Проблемът обаче с отходните води не е по силите на училището и това е проблем, който трябва да бъде решен централно от Общината и от градските власти..."

Ще бъде ли решен този дългогодишен проблем, който тази пролет отново напомни за себе си? Отговор потърсихме от компетентните институции. Първо се свързахме с "ВиК"- Видин, което поддържа водоснабдителната и канализационната система на града. Управителят Георги Владов беше категоричен, че дружеството няма отношение към проблема, защото в Южна промишлена зона централна канализация няма:

"Всяко предприятие има собствена канализация, поддържа я, експлоатира я, доколкото може. Лошото е, че имат отделни зауствания в река Дунав и този проблем би трябвало да се реши мащабно, като се изгради цялостен проект, с който да могат да се търсят пари, да се финансира изграждането на работеща и на нова канализационна система, която също да отиде към пречиствателната станция, която предполагам, че до края на юни ще има Акт 15. Но за момента няма решение на този въпрос или поне не е при нас."


Обърнахме се и към общинската администрация и по каналния ред попитахме: Какви мерки предприема Община Видин за решаване на проблема с отвеждането на дъждовните и отпадните води на гимназията; предвижда ли се изработването на цялостен проект за изграждане на централна канализационна система на Южна промишлена зона и свързването ѝ с новата пречиствателна станция?

От общинския пресцентър ни казаха да се обърнем към ръководството на учебното заведение и уточниха, че други коментари по темата няма да правят.

Ще има ли обаче решение на проблема - въпросът остава отворен и ние ще продължим да го поставяме от ефира на Радио ВИДИН.
Още от Цветовете на деня