Северната част от античния Форум ще разказва още истории

Интервю с археолога Мая Мартинова

Вече е премахнато бетонното покритите над терена до Централна поща и започва археологическото проучване в северната част от Форума на Филипопол. Археологът Мая Мартинова, ръководи проучването. Съществената му част ще започне след като теренът бъде укрепен, защото не е безопасен, уточни тя.

Какво се очаква да бъзе разкрито?

Теренът е от голямо значение, за да се проучи плана и оформлението на градския площад на древния Пловдив. В северната част на Форума са ситуирани обществените сгради, свързани с административния, религиозния и стопанския живот на града.

Южната фасада на една такава сграда вече беше проучена и там бе намерен постамент за статуя на римския император Комод. Очевидно сградата и друга, в съседство с нея са да е с висока степен на представителност.

Надеждите са нови находки да дадат нови епиграфски или архитектурни доказателства за това, сподели Мая Мартинова.

Очаква се да се разкрие продължението на частично открита колонада. Върху базите е изписано името на Гней Монаций, който е финансирал архитектурната декорация а северния портик. Родът му има почетни места на Античния театър, което показва висок социален статус.

Останките трябва да бъдат експонирани. това ще е задача на проектантския екип, който след обследването ще реши как ще стане това. 

Най- вероятно на това място ще има стълби, които ще свържат Централния площад с археологическия комплекс.
Още от Точно днес