Седмокласници, бързо проверете!

Оценките от националното външно оценяване са публикувани на специализирания сайт https://priem.mon.bg/. Профилите са индивидуални, трябва да бъдат въведени входящият номер и кодът за достъп, вписани в служебната бележка, която училищата издават на всеки седмокласник. На изпитите тази година се явиха малко над 61 хиляди ученици. За пръв път работите бяха проверени изцяло електронно. Документи за прием в гимназиите ще се приемат от 3 до 5 юли. Първото класиране ще бъде обявено на 11 юли, второто на 18 юли, а третото - на 23 юли. Тази година за пръв път документите ще се подават изцяло онлайн. Образователното министерство разпространи обяснение стъпка по стъпка как се кандидатства. При желание родителите отново могат да отидат в т.нар. училища-гнезда, където служителите ще въведат желанията на кандидат-гимназистите онлайн вместо тях.


Още от БНР уеб