Декларация на обществените медии от Югоизточна Европа

Декларация на обществените медии от Югоизточна Европа:

Ние, обществените медии от 12 страни в Югоизточна Европа и генералният директор на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), на срещата ни, която се състоя на 17 май в Правец, България препотвърдихме  изключителното значение на обществените медии за насърчаване и укрепване на демокрацията и европейските ценности в Югоизточна Европа.

Обществените медии играят ключова роля за осигуряването на достоверна и професионално представена информация, която е инструмент в борбата с фалшивите новини, непроверената и неконтролирана информация.

Обществените медии са най-големите и най-важните културни институции в нашия регион, които популяризират културата, образованието, творчеството, националните таланти и идентичност.

Ние, обществените медии от Югоизточна Европа, сме изцяло ангажирани с прилагането на споделените ценности на обществените медии: независимост, универсалност, многообразие, отговорност, иновативност и високо качество за утвърждаване на важното ни място в обществото и спечелване доверието на аудиторията.

Ние, обществените медии от Югоизточна Европа, се нуждаем от подкрепата и разбирането на хората за значимостта на нашите организации в обществото и бъдещото развитие на нашия регион и Европа като цяло.

Ние, обществените медии трябва да сме независими от политически или друг натиск, за да запазим високото обществено доверие.

Ние се нуждаем от достатъчно, адекватно, справедливо и устойчиво финансиране, за да изпълняваме обществената си мисия.

Ние се ангажираме с по-нататъшно сътрудничество и обмяна на опит чрез организиране на редовни съвместни срещи.

Албанско радио и телевизия

Радио и телевизия на Босна Херцеговина

Българско национално радио

Българска национална телевизия

Хърватско радио и телевизия

Гръцко радио и телевизия

Радио и телевизия Косово

Македонско радио и телевизия

Радио и телевизия Черна Гора

Радио Румъния

Радио и телевизия Сърбия

Радио и телевизия Словения

Турско радио и телевизия.