Научно - изследователски център за 23,5 милиона лева откриват в ПУ и МУ

Репортаж на Живка Танчева за проекта на двата ВУЗ-а

Нова научно-изследователска инфраструктура ще се изгражда в следващите пет години в Пловдив със средства от Европа. Ще се работи по 12 научно-изследователски програми, от които 8 нови лаборатории.  Това ще стане след реализиране на най-мащабния проект - Център за компетентност „Персонализиране иновативна медицина /ПЕРИМЕД/“. 

Това съобщиха ректорите на двата универститета партьори - проф. Стефан Костянев, МУ и проф. Запрян Козлуджов, ПУ. Те ще работят в следващите пет години съвместно с Института по минералогия и кристалография към БАН-София. 
Заедно ще изградят високотехнологичните лаборатории и 2 научно-изследователски системи със съвременно научно оборудване. 

Целта е не само науката да се комерсиализира, произвеждайки продукти и технологични разработки. Важното е преди всичко  да се помага на пациентите в областта на онкология, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители при прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори.

От Оперативната програма „Наука и образование за ингелигентен растеж“ са отпуснати 20 млн. лева, а националното съфинансиране е 3,5 млн. лева.

Пловдивския университет и колегите им от МУ-Пловдив са успели да преборят конкуренцията на 20 ВУЗ-а от страната и спечелиха единствения подобен проект. Той ще се осъществи до 2023 година и ще касае активно развитие на науката за следващите 10 години. 

За първи път в страната ще се изгради уникална лаборатория, където има апаратура за изграждане на изкуствен гастроинтестинален тракт.

ПУ ще използвани в рамките на проекта 11 млн. лева, каза проф. Запрян Козлуджов. Той акцентира, че ще ремонтират сградата на ул. „Костаки Пеев“, където ще се помещават и  5 нови лаборатории. 

Проф. Стефан Костянев съобщи, че ще се изгради научен екип от 50 български изследователи, 10 водещи изследователи от ЕС, както и 25 доктори и 8 млади учени от България. Целта е да се влеят живителни средства в нашата наука, която е недофинасирана, обобщи Костянев.

Още от Ден след ден