Изложба „Нова българска типография II“

Разговор с Кирил Златков

В „Нова българска типография II“ кураторът Кирил Златков събира 70 творби на художници и авторски колективи от различни поколения – от класици на българския дизайн до обещаващи заявки на студенти. Те са обзор на постиженията в шрифтовото изкуство, типографската практика и типографските експерименти между първото издание на изложбата през 2013 г. и днес.

За разлика от първата изложба, „Нова българска типография II“ не е фокусирана само върху кирилицата, а въобще върху дизайнерския усет за съвременна типографска дейност.