Център за превенция на здравето ще бъде разкрит и в Пловдив до няколко месеца

Шампиони сме по болнични в Европа

Част от проблема са фалшивите болнични

Репортаж на Живка Танчева

Броят на болничните дни в България е над средното за Европейския съюз. При нас всеки работещ отсъства средно по осем дни на година, докато в другите европейски страни отсъствията са до шест. Част от проблема са фалшивите болнични. Това стана ясно на конференция „Превенция на здравето – европейски политики и практики“. 

Събитието в Пловдив откри вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова.Тя каза, че е изключително важен въпросът с безопасността при условията на труд и превенцията по отношение на работещите. 

Държавата полага изключителни усилия за тяхното подобряване и това,  което касае законодателството, както и предложения на работодателите ще бъдат взети предвид, обеща вицепремиерът. Тя подчерта, че здравето има решаващо значение за намаляване на бедността. 

Доброто здраве вече не може да се разглежда като резултат от дейността на един единствен сектор – здравеопазването. Устойчивите и достъпни подобрения на здравето са продукт от успешната политика на цялата държава, каза още Николова. 

Работодателите имат ключови отговорности в тази област според българското законодателство. Те трябва да осигурят превенцията на професионалните рискове, както и необходимите средства за това. Важно е да прилагаме стратегията на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд, както и да допринасяме за опазване здравето на 217 млн. работещи хора в съюза, заключи Марияна Николова.

Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България подчерта, че са разкрили център за превенция на здравето, финансиран изцяло от бизнеса, и в него се прави здравен скрининг на работещите. Такъв център ще бъде разкрит и в Пловдив до няколко месеца. 

Над 14 000 души са преминали за две години през офиса в столицата. Работещите и служителите страдат от болести на сърдечно-съдовата система, захарен диабет, хипертония, както и болести на опорно-двигателния апарат.

Бизнесът призова за превантивни мерки на национално ниво, така че хората да боледуват по-рядко. В същото време състоянието "бърнаут" вече е признато за болест от СЗО, стана ясно на конференцията.

Снимка: Живка Танчева, Радио Пловдив
Още от Ден след ден