Изграждат еко пазар в скандинавски къщички до метростанция "Г. М. Димитров"

В кв. "ВЕЦ Симеоново" вече може да си наемете площ в Споделена зеленчукова градина

Разговор с Даниела Стойнева - изп. директор на „Пазари Изток“
Днес ще „обходим“ и разкажем за търговските площадки под опеката и ръководството на „Пазари Изток“ ЕАД. За целта в„Радиоприемница“ сме поканили Даниела Стойнева - изпълнителен директор на дружеството.

„Пазари Изток“ ЕАД стопанисва 13 пазара, по-големите са „Ситняково”, „Римска стена”, „Слатина” „Сребърна”, в Студентски град и други, по-малки.

Когато наскоро заех този пост, видях, че преди мен е управлявано добре – търговските площадки са в добро състояние с висока заетост, с изградена система за наблюдение, поддържана чистота – отбеляза Даниела Стойнева. – Финансовото състояние е стабилно. Счетоводната печалба за 2018 г. е в размер на 428 хил. лв. -  с около 20% повече от 2017-а.

Целта на ръководството е не само да се стопанисва материалната база и да се създава условия за изграждане на нова, а и средата по тези места да става още по-приятна за работещите и пазаруващите – чрез повече детски площадки и зелени площи, например, библиотеки на открито (като на пазар „Ситняково“).

Имаме ясна визия за развитие на дружеството. Наш фокус е павилионите да бъдат еднотипни, климатизирани, модерни. Но работим тези площи да бъдат не само за търговия, но и за отдих, за срещи, за провеждане на различни събития, свързани с био и еко продукти например, тематични базари.

По пазарните звена е въведено разделно събиране на отпадъците, допълни изпълнителният директор. За чистотата се грижат собствени звена на дружеството.

Перлата на дружеството е „Ситняково” – голям, модерен, приятен, с доказан авторитет.

Там търговците през зимните месеци по традиция предлагат екзотични плодове, каквито не могат да се намерят на други места в София.

След становище от Министерството на културата пазарът „Римска стена” ще бъде реконструиранПазар „Париж“ (в близост на храм-паметника „Ал. Невски“) е единственият в София за произведения на изкуството и за антики.
Искаме да облагородим това място и ще работим в тази насока.

Пазарът „Римска стена“ предстои да бъде реконструиран , в момента се изчаква становище от Министерството на културата. Там стана традиция всяка събота да се провежда фермерски базар, който предизвиква интерес и създаде свои постоянни потребители.

Сред бъдещите проекти е еко пазар от безвредни за околната среда материали – тип скандинавски къщички. Планира се това да стане в близост до метростанция „Г.М.Димитров“. Инвестицията ще бъде за 350 хил. лева и освен търговски площи ще има и детска площадка , зелени площи с цветя, дръвчета и ниска растителност.

Споделената зеленчукова градина вече функционира Снимка: Сдружение ГоричкаБазарът на пазар „Слатина” има нужда от осъвременяване. Затова се предвижда основен ремонт.

Споделена зеленчукова градина пък е инициатива на сдружение „Горичка“, подкрепена от общинското дружество. Тя е открива вчера в кв. „ВЕЦ Симеоново“. Там столичани могат да си наемат около 11 кв.м. площ, където да отглеждат плодове или зеленчуци под съветите на експерти.

До няколко дни ще бъде пуснат и новият сайт на „Пазари Изток“.

Чуйте разговора на Добринка Добрева с Даниела Стойнева за подробности по темата.

Още от Радиоприемница