Възобновяват разкопките на Варненския халколитен некропол

Яни Янев за бъдещето на Варненския халколитен некропол

За Варненския халколитен некропол е казано много. Изписани са статии, написани са книги. Златото от него, което е над пет килограма, е най-старото обработено злато в света. Всеки може да го види, ако посети Регионалния исторически музей във Варна. Но, мястото, където то е намерено, тъне в забрава и бурени. До него не може да се стигне и малцина знаят, че в Промишлената зона има едни малко над 4 декара, където всъщност действително е открит Варненския халколитен некропол. Сдружение „Варненски некропол I” с председател Яни Янев са си поставили задача до няколко години обектът да бъде достъпен за посещение. За това през юни теренът беше почистен, предстои възстановяване на геодезичната мрежа, продължаване на проучването и провеждането на конкурс за визуализация на обекта, финансиран от фонд „Култура” на Община Варна.

"Варненският халколитен некропол е уникален. България има много ценности. Те са съпоставими с ценности, които имат и другите народи. А тук е най-старото злато в света и никъде другаде няма по-старо. Теренът е публична държавна собственост. Споровете по собствеността на имота приключиха. Държавата го прехвърли за управление на Община Варна. А Община Варна е сключила договор за стопанисване с Регионалния исторически музей. А ние от сдружение „Варненски некропол I” подписахме споразумение за обществена подкрепа, за да може да се възстанови и завърши процеса по проучването на некропола."


Още от БНР уеб