60% от софиянци имат да доплащат на "Топлофикация"

Почти 60% от клиентите на „Техем“ в София са получили изравнителни сметки със суми за доплащане. Това се дължи на значително по-дългия и по-студен отоплителен сезон 2018/2019, както и на 16% увеличение на цената на топлинната енергия. В сравнение с миналата година 53% от клиентите са имали суми за възстановяване, а  47% е трябвало да доплатят.

Отоплителен сезон 2018/2019 е по-дълъг и по-студен в сравнение с предходния - 174 дни с отопление със средно дневни температури 4.4 °C, отчитат от „Техем“. Миналата година, софиянци са използвали отопление 168 дни, със средно дневни температури 5.49 °C. Средната температура за януари 2019 г. е минус 0.8 °C, докато през януари 2018 г. е била 1.4 °C.

Близо 13% от клиентите на "Техем" в София пък са получили изравнителни сметки със суми за възстановяване или доплащане до 10 лв. 49 % от клиентите, които имат да доплащат, ще трябва да се разделят с между 10 и 100 лв. 51% от хората, които имат да възстановяват суми, ще получат между 10 и 100 лв.

Това са 22 912 индивидуални клиенти с изравнителна сметка, в която сумите за доплащане или възстановяване са до 10 лв. Това означава, че през зимата фактурираната им енергия за отопление и топла вода е била много близо до реалното им потребление, коментира Милена Стоянова, управител на дружеството

Ако в миналата година отоплителният сезон за имотите 50 м2 - 70 м 2 средно е струвал 522.22 лв., то тази година средните стойности се увеличават до 721.26 лв. За жилищата под 50 м 2 следователно средният разход е бил 467.60 лв., а за жилищата над 70 м2 - 977.60 лв.

1 588 клиенти в София (0,87%) не са осигурили достъп за отчет на уреди и водомери. Тези клиенти в момента са получили изравнителни сметки на максимална мощност. Това означава, че на тях е начислен приблизително по 8 кубика вода за човек на месец (ок. 280 л./ден). Хората, които не са осигурили достъп до жилищата си, могат да потърсят индивидуален отчет до 90 дни след това.

Всички клиенти на „Техем“ с индивидуални разпределители в София ще получат корекции на изравнителните сметки. За 5000 сгради, клиенти на топлинния счетоводител в София, вече са изработени корекции на изравнителните сметки, които ще бъдат предадени на Топлофикация София и фактурирани със сметките за месец август към 15 септември 2019 г.

Причината за това е допусната неточност при ръчно въвеждане на данни за среднодневните температури за 15 дни в месец декември 2018 г. Допуснатата неточност е констатирана от "Техем" след изпращане на първоначалните информационни фактури. От дружеството уверяват, че последствия за клиентите няма да има, защото корекциите вече са направени в 30-дневния период за рекламации. 

Още от Ритъмът на столицата