От общината в Ружинци предоставят компютри на детските градини

Александър Александров, кмет на община Ружинци

Проведена е работна среща с директорите на детските градини в община Ружинци във връзка с Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца в задължителната предучилищна възраст, съобщи кметът Александър Александров. Пакетите "Посещаемо и безопасно училище" , които всяка детска градина е получила, трябва да бъдат активирани, за да има достъп до портала, където ще получават и качват информация и ще нанасят отсъствията на децата.

"Поех ангажимент да предоставя безплатна техника, на която да инсталираме продукта, да предоставя лице, което ще комуникира с директорите и работи с пакета, както и помещение в сградата на общината за същите нужди"- отбеляза Александър Александров.

Кметът на Ружинци добави, че общинската администрация винаги е откликвала с разбиране и помощ при решаване на проблемите в образованието адекватно и в интерес на институциите.


Още от БНР уеб