Bulgaristan AB yol güvenliği projesine katıldı

Bulgaristan da dahil olmak üzere on iki Avrupa ülkesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yeni bir projede yol güvenliğini artırmak için fikir alışverişinde bulunmak üzere güçlerini birleştiriyor.

AB Üye devletlerinin karayolu güvenliği göstergelerindeki önemli farklılıklar göz önüne alındığında, üç yıllık karayolu güvenliği değişim projesi bu eşitsizlikleri gidermeyi amaçlamaktadır.

Projeye Avusturya, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, İrlanda, Litvanya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya ve İsveç'ten uzmanlar katılacak.


Още от INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CORONAVIRUS