"Новият ден" на 6 ноември 2019 г. с Димитрина Дончева

Водата в селата Голица и Булаир е негодна за пиене. Каква е причината за замърсяването?

Колко са набраните средства от благотворителния търг, който проведе Висшето военноморско училище за изграждането на храм в двора на учебното заведение?

Любов без граници и езикови бариери - или как помага Гугъл в диалога, когато не знаеш езика на другия. Красимира Костадинова от село Кривня разказа как е срещнала мъжа, с когото живее. Тя е българка, а той – англичанин.

Варненското Основно училище „Йордан Йовков” е координатор на международен проект за опазване на водите по програма Еразъм+, в който участват ученици и учители от Румъния, Испания, Италия, Португалия и Турция. Интервю с директора Петранка Захос.