Кога морякът "хваща желязото"?

Илия Пеев

Моряците често казват: „Този хвана желязото“. Какво означава това разбираме от специалиста по морска психология професор Илия Пеев, който коментира и скитническия синдром при моряците, ролята на семействата им и това как се променя психиката на моряка. Илия Пеев подчерта, че:

Морската психология изучава преди всичко душевността на всички онези хора, които са заети с морска дейност – корабостроенето, корабоплаването, обслужването на морския транспорт. Вече акцент се поставя не само върху отделната личност, но и върху психиката на екипажа, лидерите в него и екипната работа.

Основното, което изследва морската психология, е как морякът се променя в среда на изолация, каза Илия Пеев и допълни:

Самата отдалеченост от семейството и съвкупността от много други фактори, като работа в ограничено пространство, изолация и усамотяване поражда много сложен комплес от промени и в психиката на отделния моряк, и в екипажа, като цяло. Тези промени моряците наричат с един уникален жаргонен израз „Хвана го желязото“.

Когато морякът „хване желязото“ у него се появява стремеж към усамотяване, намаля се комуникацията, дори намаля броя на думите, които той употребява. Тук най-важната роля е на семейството, което трябва да разбере и да подкрепи хора, изпаднали в такова състояние.

Чуйте подробностите в интервюто с Илия Пеев:
Още от Post Factum