От 2020 г. самоосигуряващите се лица ще подават данъчните си декларации само по електронен път

Интервю на Ангел Шенков с Елван ГюркашОт 2020 г. самоосигуряващите се лица ще подават данъчните си декларации само по електронен път, заяви Елван Гюркаш, директор на НАП-Кърджали.

Това се отнася и за лицата, извършвали дейност през 2019 година като регистрирани земеделски производители и подавали в това си качество декларации за самоосигуряващо се лице, уточни Гюркаш. Онлайн подаването на годишния формуляр става чрез ПИК /Персонален идентификационен код/ на физическото лице, който се издава безплатно от всеки един от офисите на приходната агенция в страната. 

От 2020 г. работодателите няма да издават на работниците си служебни бележки за изплатените доходи и удържаните данъци и осигуровки. Задължените лица ще подават в НАП само годишна данъчна декларация и няма са се налага да прилагат към нея въпросните бележки.

Фирмите обаче ще трябва да изпращат в НАП до 28 февруари всяка година цялата информация за доходите и удръжките на служителите си. Приходната агенция автоматично ще прехвърля получените данни в данъчните досиета на гражданите и в годишните им подоходни декларации.

Физическите лица,  регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 година, напомнят от НАП .

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за 5-те последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде по електронен път и по пощата.

Чуйте подробностите в интервюто на Ангел Шенков с Елван Гюркаш в звуковия файл.
Още от БНР уеб