Хората, които променят България

За „Артефир“ Афродита Дурмишева разговаря с Даниел Пенев

На добрия пример тук рядко се обръща същото внимание като на негативния. Даниел Пенев е един от хората, за които това несправедливо отношение се превръща във вдъхновение. Това е една от причините, които го предизвикват да напише книгата „Хората, които променят България“. В тази книга са събрани 30 истории за вдъхновяващи хора и каузи. 

Даниел Пенев успява да представи другата гледна точка, относно думата промяна в България. Чрез книгата си той опровергава доминиращото мнение, че у нас няма пространство за развитие и достойни каузи. Младият журналист иска да покаже, че пасивното и негативно отношение е безсмислено и непродуктивно. 


Още от Артефир