Свежа Дачева за пътя напред

Разговор на Оля Стоянова със Свежа Дачева в „А сега накъде?“

Свежа Дачева е поет, литературовед, но и етнограф. Смятах да говоря с нея за живота в Щвеция, където тя се е установила преди повече от 30 години. Да говорим за преводите и от шведски, за работата ѝ по съставителството на българо-шведския речник или за работата ѝ като общински съветник в Стрьомстад, за докторската ѝ работа по етнология, за книгите ѝ с поезия. Или за новата ѝ книга с проза – „Ще се видим пак“, която току-що излезе.

Само че този разговор пое в друга посока – за смисъла и за това как всеки трябва да следва собствения си път.