Домашното насилие – кошмар без край

Чуйте разговора на Цвета Николова с Албена Койчева, Атанас Киров, Ана Николова и Рада Еленкова

Родната статистика сочи, че всяка четвърта жена у нас е жертва на домашно насилие. Едно проучване на Евробарометър преди време пък показа, че 44% от българите намират домашното насилие за личен въпрос, който трябва да се решава в семейството. Докато четем тези статистики и се радваме все още на влезлия в сила през 2018 г. Закон за допълнение на закона за домашното насилия, то се превръща в кошмар без край. Превърна се и в кошмарен край за трийсетина жени миналата година.

Албена Койчева и Атанас Киров в студиото на програма „Христо Ботев“
Какви са причините познатото до втръсване домашно насилие все още да остава неразпознаваемо от някои жени, а обществото ни да остава доста безразлично към проблема; как е възможно то да продължава с години и дори десетилетия и жертвата да показва търпение, несъвместимо със здравия разум – за всичко това в „Познати и непознати“ разговаряхме с гостите в студиото адв. Албена Койчева от Български център за джендър изследвания и Атанас Киров – психолог в АНИМУС – България, а по телефона се свързахме с Ана Николова – управител на фондация „SOS-семейства в риск”, в чийто Кризисен център е настанена жертвата от Варна, и Рада Еленкова, психолог от Български фонд за жените.