Радио Пловдив - доверие и близост със слушателите

Чавдар Каришев за дейността и ролята на Радио Пловдив

Българското национално радио рязко и категорично очертава границите на обективността, на свободата на словото, на националните и европейски ценности и в този смисъл е лесно разпознаваема в ефирното море от комерсиализъм, пошлост и лош вкус. Регионалните програми на БНР не правят изключение в това отношение. Те останаха авторитетни острови на обективната информация, на литературния български език и на националния дух и близостта им с хората от различните региони ги прави неотменна част от интелектуалния пейзаж на страната, заяви в предаването "Радиоприемница" директорът на Радио Пловдив Чавдар Каришев.

Създадени по различно време и по различни причини, днес регионалните програми допълват огромното многообразие от сюжети, теми, послания и културни ценности, характерни за голямото семейство на Националното радио. Тяхното взаимодействие и обмен на съдържание, както помежду им, така и с националните програми, превръща БНР в един изключително динамичен медиен организъм.

Радио Пловдив е безспорен авторитет в своя район на покритие, в който живеят милион и двеста хиляди души. Информационното лидерство не подлежи на съмнение, но по-важни елементи са изключителното доверие на аудиторията и неоспоримата максима, че „щом е казано по Радио Пловдив, това е самата истина", отбеляза Чавдар Каришев. 

Екипът на РРС Пловдив е изключително опитен и професионално подготвен, а това е една от предпоставките за успешната реализация на сложната и извънредно динамична програма, отразяваща в ефир многообразния обществено-политически, икономически и културен живот в региона на втория по големина град в България.

Пловдив винаги е бил пресечна точка на регионални, национални и международни събития и в центъра на тяхното отразяване неизменно е Радио Пловдив, чийто журналисти присъстват не само в собствената и в други регионални програми, но и в националния информационен поток на програма „Хоризонт“ и в предаванията на програма „Христо Ботев“. Отделни предавания, екипи и журналисти от Радио Пловдив са награждавани многократно с творчески награди като „Сирак-скитник“, „Осмата муза“, „Награда Пловдив“, награди на СБЖ, на държавни, областни и общински ведомства и организации.

Още от Радиоприемница