Легални и нелегални практики при частните археологически колекции

Разговор на Светлана Тарашоева с Николай Соларов и Красимира Лука във „Време и половина“

Според директора на музея "Метрополитън" почти всички антични предмети, които са внесени в Америка през последните години, са в нарушение на законите на страната, от която идват.

А у нас, дали е по-различно присъствието на ценните археологически предмети в частните колекции? През последните десет години започнаха да излизат на светло и да се експонират в музейни пространства сбирки с археологически артефакти от частни колекции, събирани най-вече в началото на прехода. 

Има възможност да се видят антики, каквито почти не присъстват в нашите музеи. Как са събирани тези колекции – легално или не, кой имаше възможност да колекционира подобни ценности, защо иманярството се превърна в доходоносен бизнес, какво се случи с редица археологически обекти от национално значение, обект на набезите на иманярите, и каква е ролята на държавата през тези години чуйте в предаването с прокурора Николай Соларов и археолога Красимира Лука.