Код Строител

Акад. Ячко Иванов: Грижата за младите е в образованието, но и в устойчивото строителство

Акад. Ячко Иванов в Код Строител

Най-важната цел на Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ) е да обединява своите членове и да съдейства за тяхното професионална и творческа квалификация и израстване. Затова е една от главните задачи е да организира и провежда научни и други форуми от национално и международно значение, а така също и да дава актуална информация по съвременната законова уредба и новите технологии в бранша.

Това обясни пред Радио София акад. Ячко Иванов, който години наред е бил председател на НТССБ (до декември 2019-а). Той представи сдружението и отбеляза, че в него членуват не само редови български специалисти от строителния бранш, колективи, но и видни учени от чужбина – Япония, САЩ, Китай, Северна Ирландия, Сърбия и др. страни.

Най-важната задача през 2020 г. е провеждането през септември на ХI международна научна конференция. Темата е: „Проектиране и строителство за сгради и съоръжения“, а подзаглавието е: „Теория и практика за устойчиво бъдеще“.

„Ще съберем специалисти от Австралия до САЩ. Те ще споделят свой опит, ще видят какво правим ние, ще очертаем насоките, които трябва да следва строителството в България, съобразно екологичните тенденции, дигитализацията на бранша.“

Освен това предстои и провеждането на национален дискусионен форум, свързан със състоянието и ползите на дигитализацията в строителството, както и поредица от семинари извън столицата.

През 2020 г. ще се навършват и 55 г. от създаването на НТССБ, допълни с гордост акад. Иванов.

Ученият изтъкна доброто сътрудничество и творческото взаимодействие между съюза и Камарата на строителите в България, както и в. „Строител“, включително и на ниво ръководства и съучастие в специализирани форуми.

За тези, които изучават изкуството и науката за строителство, от НТССБ са учредили награди на името на Кольо Фичето. Бъдещите специалисти е важно да придобият езикови, математически, дигитални и дори граждански компетентности, за да бъдат в крак с колегите си по света, да бъдат лидери.

Грижата за младите поколения се изразява не само в доброто образование (по строителство), допълни акад. Ячко Иванов. Хората в бъдеще ще съдят за това как сме живели ние – днешните съвременници, по сградите и съоръженията, които сме проектирали и построили.

Още от Ритъмът на столицата