Ланд. арх. Ал. Петров: Европрограми могат да помогнат за зелените клинове на София

Разговор на Мария Илиева с ландшафтния архитект Александър Петров за зелените клинове на София

Зелените клинове на София, които трябва да свързват зелените територии на столицата с планините около града, могат да бъдат реализирани, но за това основна пречка и заслуга могат да бъдат политическите решения и обществените нагласи.

До този извод стига и ландшафтният архитект Александър Петров - гост във "Вашият глас".

В исторически план са се обособили 7 зелени коридора на София, които са част от концепцията на град градина.

Зелените клинове са: Западен парк, тясна ивица около бул. „Цар Борис III“, Южния парк, Борисовата градина, „Въртопо“, „Изток“ и хидропарк „Искър“. Основният им замисъл е посредством тях, използвайки физиологичните особености на зелената растителност, да се сваля студен въздух от планината към (в) града, обясни арх. Петров.

Тези клинове водят началото си още в първите градоустройствените планове след освобождението, но тогава териториите отвъд днешното Околовръстно шосе не са били в обсега на вниманието, защото са се смятали за незасегнати от урбанизацията.

С новия общ устройствен план връзката с Витоша се осъществява посредством терените около коритата на поречията.

Трябва обаче да се внимава с презастрояването, защото например по Витошката яка - дори и да не е в разрез с ОУП - то може да компрометира замисъла за тези клинове като коридори за придвижване на планински въздушни потоци към града.

Европейските програми дават златен шанс в това отношение, защото предоставят финансиране и за подобен вид озеленяване и облагородяване на средата, уточни арх. Петров. Позволено е средствата да бъдат използвани и за обезщетение при отчуждаване на терени.

"Зелените площи винаги са били теза за дискусии – между собственици, инвеститори и граждани, допълни арх. Петров. - Всъщност реализацията на зелените клинове (не само като срок) зависи главно от политическите решения и от обществените нагласи."

  • Александър Петров е ландшафтен архитект. Част от екипа на "Софпроект" от 2018-а. Основното направление, по което работи, е зелената система на София. Вярва, че човек не може да бъде щастлив, ако хората около него не са щастливи, както и че средата на обитаване е пряко свързана с това.
    Участвал е като консултант и координатор при изграждане на информационната система „Регистър на озеленените площи и Регистър на картотекираната растителност“ на Дирекция „Зелена система“ към Столичната община. Преподава в УАСГ.
Още от Вашият глас