Има хора в извънредно положение за постоянно

Решаването на проблемите на хората с увреждания нито е твърде скъпо, нито прекалено трудно

Любомира Константинова разговаря с Петър Кичашки в ''Нашият ден''

"Може би сега хората без увреждания ще вникнат в част от проблемите на хората с увреждания. На онези, които цял живот не могат да напуснат дома, стаята или леглото си", каза Петър Кичашки, юрист, правозащитник, политически и граждански активист, изпълнителен директор на Института за модерна политика, член на Комисията за защита от дискриминация.

Ако ви е трудно заради ограниченията на ситуацията, представете си как живеят хората с увреждания.

Много се говори напоследък какъв свят бихме искали да изградим, когато отново излезем свободно от къщите си. Можем да си представим една градска среда, достъпна за всички. 

Хората с увреждания имат три големи потребности, всяка от които може да се реши, без това непременно да е скъпо или трудно:

- технически помощни средства;
- достъпна среда;
- асистентска подкрепа.

Ако ги има тези три неща, хората с увреждания, които са като всички други хора, ще имат възможност да са независими и по-пълноценни. Това е шанс и за нас, като общество, да бъдем по-пълноценни и зрели.