Христос воскресе!

''По пътя към храма'', 19.04.2020 г.

Възкресение Христово е основа на нашата вяра. То е тази първа, най-важна велика истина, с възвестяването на която апостолите започнали своята проповед. Както с кръстната смърт на Христос е извършено очистването на нашите грехове, така с Неговото възкресение ни е даден вечен живот. Затова за вярващите хора Възкресение Христово е източник на постоянна радост, на непрестанно ликуване, достигащо своя връх в празника на светата християнска Пасха.

"Възлюбени в Господа скъпи братя и сестри! Духовно тържествувайки на този велик и славен празник на Възкресението от мъртвите на Спасителя на света, мислено съзерцавайки Неговото излизане от гроба, отправям към всички вас жизнеутвърждаващият, изпълнен с вътрешна сила, с необорима правда и радост възглас: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Светозарната пасхална нощ показва на човечеството пълнотата на Божествената любов, поради която предвечният Син на Небесния Отец приел на Себе Си човешко естество, изцелил го от болестите на греха и слизайки в адските дълбини, съкрушил оковите на смъртта, дарувайки ни безценна възможност за единство със своя Създател и Промислител.

Приобщавайки се към тази покриваща всичко любов на Господа, ние придобиваме непобедимо оръжие "против светоуправниците на тъмнината от тоя век, против поднебесните духове на злобата" (Еф. 6:12). Ние преодоляваме страха, предизвикан от ограничеността на нашата човешка природа и придобиваме способност без боязън да гледаме в лице всички предизвикателства на времето. Защото "в любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха" (1 Ин. 4:18).

Приобщавайки се с Тялото и Кръвта Христови, ние, по думите на Свещеното Писание ставаме причастници на "божественото естество" (2 Петp. 1:4), способни да изменим своето природно състояние. Чрез Причастието ние получаваме възможност да се уподобим във всичко на Този, Който заради нас "понизи Себе Си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек, смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна" (Филип. 2:7-8).

Нравственото, духовното изменение на самия себе си е главният залог и основа за преобразяване живота на обществото, на народа, на страната. Невъзможно е да измениш към по-добро цялото, без да усъвършенстваш неговите части. Правилното умонастроение на хората от всички възрастови, социални и политически групи непосредствено определя благополучието на Отечеството. От това какви ще бъдат нашите житейски вектори, зависи пътя на развитието на цялата държава, на нашата Църква, а в крайна сметка - на цялото Божие творение, връчено ни от Създателя, за да го пазим (Бит. 2:15).

Молитвено пожелавам на всички вас, скъпи мои, неотслабващо пребиваване в радостта за Възкръсналия Победител на ада и преизобилна помощ свише във вашите ежедневни трудове. ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! Амин."

Московски и на цяла Русия патриарх Кирил

В рубриката "Съвременна Библия" - Христос воскресе! Този поздрав звучи по-различно сега, когато мнозина избраха да пропуснат празничното богослужение. Заради обявеното извънредно положение доста църкви дори затвориха врати. Тези дни се замислих колко поколения богоборци са мечтали да видят това, което се случва днес - да видят църквата празна и затворена. В някои враждебни към християнството държави този ефект се постига с гонения. В условията на пандемия се употребява друг инструмент - изконния човешки страх за живота. На възкресение Христово ще поговорим за този страх, за опасността да бъдем управлявани от него и за това как да го преборим. Всички хора сме на това бойно поле. Ако сме сами, сме обречени. Но Давид вярваше, че не се изправя сам срещу Голиат. Вярваше, че до него ще застане, както Го нарича той - "Живият Бог"! Ако повярваш в живия Бог на Давид, светът, в който живееш и великаните, които се разхождат по него ще изглеждат различно.

Слушайте ни всяка неделя сутрин след новините в 8:00 ч. и в ранното утро на понеделник от 01:00 ч. през нощта.