Платформа А6 – единственото покрито мултифункционало пространство

НДК се адаптира към новите предизвикателства

Разговор на Александър Райчев с Борислав Велков в ''Семейно радио''

Единственото покрито мултифункционало пространство “Платформа А6” цели да съхрани събитията, осигурявайки възможност за провеждането им при спазването на всички противоепидемични мерки. То ще функционира от 1 юни и се намира пред НДК.

В следствие на кризата с разпространението на коронавируса и последвалите от нея тежки икономически последствия за културната, конгресна и развлекателна индустрии НДК предприе спешни мерки по адаптация на дейността си, трансформация на екипа и процесите. Целта е да се съхрани част от календара, като се предостави възможност на културната общност на НДК да проведе своите събития на новата мултуфункционална платформа. 

Покритата платформата с площ 1200 кв. м ще бъде разположена в парка зад Двореца, в непосредствена близост до вход А6. Пространството беше тествано миналата година като лятна културна сцена на открито, а сега ще се надгради и в място за провеждане на всякакъв тип събития, включително конгресно-конферентни прояви, срещи, семинари, уъркшопове, короративни събития и мн. др. 

Управлението на проекта ще се извършва от общ екип на принципа на гъвкавост спрямо изискванията на клиенти и партньори, динамичен подход и отваряне към всички възможности.

Ето какво разказа Борислав Велков, председател на Съвета на директорите на НДК, за предстоящите събития на мултифункциналната сцена „Платформа А6“.