Destructive Creation с онлайн работилници

Разговор на Белослава Димитрова с хора от Destructive Creation в „Артефир“

Новото издание на Гражданска културна седмица, посветено на връзката между младите артисти, гражданските организации и солидарността при отправянето на послания за правата и свободите ни в ситуация на извънредност се проведе от 18 до 24 май.

Това е ежегодна инициатива на Български център за нестопанско право, която развива творческия опит, познания и умения на автори в сферата на социално ангажираното изкуство.

Тази година онлайн работилниците се водиха от екипа на известната група от артисти Destructive Creation. Те споделиха своя опит в създаването на артистични намеси и трансформации на обекти, на инсталации и улично изкуство, чрез които предават послания, свързани с човешките и гражданските ни права и свободи.