Предимствата на дуалното обучение- договор, заплата и трудов стаж

Мариета Георгиева в ''Цветовете на деня'' 02.06.2020В българската образователна система все повече се акцентира върху професионалното обучение в училищата. Сред приоритетите в сферата на образованието е да се въведе дуалното обучение. В същността си дуалната образователна система цели по най-добрия начин да се свърже практиката в предприемачеството с теоретичните знания от училището или университета. 

В област Видин има три учебни заведения с паралелки, в които се провежда дуално обучение. С най-голям опит и с най-много дуални паралелки е ПГ "Проф д-р Асен Златаров" Видин. По една паралелка ще има през новата учебна година в средните училища в Кула и Брегово. 


Тази учебна година в ПГ "Проф д-р Асен Златаров" Видин ще има своите първи 11-класници, които в реални работни условия, с трудов договор, ще започнат своето дуално обучение следващата учебна година. 

3,5 паралеки са дуални -  професия "Икономист", специалност "Търговия", "Техник на компютърни системи", "Електротехник" и "Хотелиер", казва директорът на ПГ "Проф д-р Асен Златаров" Мариета Георгиева:  

"Ние имаме четири паралелки, от които 3,5 са дуални. Специалността "Компютърна техника" позволява да се избере дневна или дуална форма на обучение. Приемаме икономисти, хотелиери, електротехник, специалност, която редуваме през година и компютърна техника и технологии. Партньорите ни са преимуществено видински фирми, но имаме партньори- национални и международни фирми. Учениците не просто работят и провеждат практиката си в предприятията, но това се случва срещу сключен трудов договор и осигурено възнаграждение като работна заплата с осигуровки и със зачетен трудов стаж. Защото е предимство, когато започваш работа, да имаш и трудов стаж... Продължителността на практиката средно е около 6 месеца и това е трудов стаж. Ние имаме ученици, които са дуална форма в 10 клас. Всъщност ще имаме първите 11-класници, които ще започнат своето дуално обучение. новите паралелки, които приемаме сега, са с дуално обучение, което ще започне реално в 11 и 12 клас. В момента държавната образователна стратегия е с поглед върху дуалното обучение, защото се смята, че е много по-ефективно и по-полезно, когато професионалното образование се придобива в реалния процес на работа.

И сега има практики, които са изнесени, производствени, учебни, но някак си ангажиментът на работодателя не е точно дефиниран, няма задължението и отговорността да плаща. И когато  има това задължение- да плаща, той се отнася и по-загрижено и по-отговорно към обучението на стажанта. ....Изключително съм удовлетворена, че има фирми във Видин, които поемат отговорността и съзнанието, че освен, че трябва да плащат, трябва да поемат и част от обучението на тези деца."

Повече може да чуете в прикачения звуков файл.


Още от Цветовете на деня