УНИЦЕФ създава дигитална образователна платформа за деца с увреждания

"Образование за всяко дете"- това е новата кампанията на УНИЦЕФ. Инициативата цели да бъдат подпомогнати деца със специални потребности да се включат пълноценно в образователния процес чрез изграждане на обучителна онлайн платформа. Това каза Деница Делвил, директор "Комуникация" към УНИЦЕФ България

"Въпреки всички положени усилия до този момент в страната, децата с увреждания продължават да са най-изключени от образованието. А промените заради КОВИД 19 допълнително усложниха ситуацията и показаха съвсем остро каква е необходимостта за подкрепа на онлайн образованието за тези деца. ...Според оценката на Регионалните центрове всяко едно от 5 деца не получава допълнителна подкрепа и така рискува да остане извън образователния процес. Затова ресурсните учители ясно идентифцираха нуждата от допълнителна онлайн подкрепа за децата, за преподавателите и за родителите. Затова УНИЦЕФ ще разработи първата по рода си в страната дигитална образователна платформа, която да направи образователния процес по-достъпен. ...Нашата генерална цел е да намалим нивото им на изолация.


Обучителната онлайн платформа ще се осъществява на няколко етапа, уточни Деница Делвил:


"През летния период предстои самото техническо обособяване, създаването и качването на учебните материали, амбицията ни е платформата да заработи през есента на 2020 година, да достигнем до 3 000 деца първоначално. Основната цел е и да подкрепи образователния процес, и да отговаря на специфичните потребности на тези деца. Основният проблем е, че самите материали не са адаптирани към тези специфични нужди. Затова нашата цел е в начален етап да се включат и учители, и родители, за да може с техните съвети да сме сигурни, че тези материали ще са адаптирани наистина за деца с увреждания..."


Кампанията се осъществява в партньорство с МОН и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София град.


Още от Цветовете на деня