Намаленият ДДС изисква по-голям контрол

Интервю на Емил Костов с Даниела Даракчиева, гл. експерт по приходите в НАП

Националната агенция за приходите публикува указания за прилагане  диференцирани ставки на данък върху добавената стойност, които предстои да влязат в сила от 1-ви юли. Замисълът на тази временна мярка е да окаже подкрепа на някои от отраслите, които понасят най-тежко ограниченията зарази пандемията от коронавирус. Пояснения даде Даниела Даракчиева, която  е главен експерт по приходите в НАП. 

Г-жа Даракчиева посочи, че ДДС промяната е за книги, храни за бебета и бебешки пелени, както и за ресторантьорския бранш. На първо място търговските субекти трябва да се определят правилно. Администрацията е подготвена да им окаже помощ, защото контролните органи няма да допускат компромиси.

„Важно е, че мярката е до края на следващата година. Всеки търговец да си изясни, дали попада в тази група за намален ДДС? Да се ползва становището на НАП, и да се разгледат поясненията“, заяви Даниела Даракчиева.

Разликата е между консумация в ресторант и поръчана храна за вкъщи, ДДС е различен. Говорим за ресторантьорска услуга, която се облага с 9% ДДС. Има ли хитроси? Магазин с няколко маси, това минава ли?

„Не може да мине. Има важни изискавания за този вид услуга на място. Тук действат контролните органи. Намалената ставка изисква по-голям контрол“, подчерта още Даниела Даракчиева.

Интервюто с Даниела Даракчиева, главен експерт по приходите в НАП е в звуковия файл.


Още от Ден след ден