Старозагорски екип съдейства по програма на МОН:

В Регионалния център ще разработват учебното съдържание за ученици със специални потребности

Пламен Иванов

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Стара Загора беше одобрен по Национална програма за адаптиране на учебното съдържание за ученици със специални потребности от МОН.

Екипът на Регионалния център ще работи по адаптирано учебно съдържание за 5-7 клас. Вече се проведе и първата работна среща между ресурсни специалисти и общообразователни учители от 11 ОУ “Н. Лилиев” и ОУ “Кирил Христов”.

Срещата беше открита от д-р Калоян Дамянов, директор на Регионален център-София-град, които също ще работят по тази национална програма. Три центъра в страната работят по програмата. Това са Регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование в София, Стара Загора и Пазарджик, обобщи Пламен Иванов, директор на центъра в Стара Загора.

Адаптирането на учебно съдържание е ключово за приобщаващото образование и такъв образователен ресурс се разработва за първи път в нашата страна. През септември ще бъдат представени първите образователни продукти на нашата дейност. През лятото екипът ни ще работи дистанционно в разработката на помагалото“, уточни Иванов:


Още от БНР уеб