Непубликувани османски документи за Левски

Излизат два сборника с нови документи за Апостола в деня на неговото рождение

| обновено на 18.07.20 в 10:52
Разговор на Невена Праматарова с Дора Чаушева, директор на Националния музей „Васил Левски“ в Карлово

Националният музей „Васил Левски“ в Карлово представя две нови книги с непубликувани досега документи за Васил Левски в деня на неговото рождение – 18 юли. Ценните материали са предоставени от Османския архив в Истанбул и разкриват нови данни за дейността на Апостола и създадените от него революционни комитети. И двете издания са резултат от труда на историци и османисти от България и Турция.

Първата книга представлява второ и допълнено издание на сборника на музея „Нови документи за издирването и следствието срещу Васил Левски и участниците в Арабаконашкия обир“, публикуван в началото на годината. Тя съдържа всички материали, издирени от Виктор Комбов в Османския архив в Истанбул през 2018 г., преведени от доц. Стефан Андреев, проф. Орлин Събев и проф. Иван Добрев. Изданието се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Втората книга включва още новоиздирени през 2020 г. документи за дейността на Апостола и Българския революционен централен комитет (БРЦК). Всички документи в нея са преведени от проф. Орлин Събев, а в изданието участват още проф. Пламен Митев, Дора Чаушева, Виктор Комбов и турските историци Ашкън Коюнджу и Дженгиз Йолджу. Документите разкриват информация за съдебния процес, воден от Османската империя срещу участниците в съзаклятието. Изданието представя нов превод на султанските укази за утвърждаване на смъртните присъди на Васил Левски и Димитър Общи.


Този сборник се издава по проект „Информационен портал за архивно-документално наследство на Българското възраждане”, финансиран от „Фонд научни изследвания“. Книгата ще бъде разпространявана безплатно, с възможност за сваляне в електронен формат от сайта на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) – базовата организация на проекта и от електронния адрес на Националния музей „Васил Левски“ в Карлово.

И двете издания съдържат богат илюстративен материал – факсимилни приложения на всички публикувани в тях документи. Те не само запълват празнини в историята, но и повдигат нови въпроси.

Новоизлезлите книгите ще бъдат представени на рождения ден на Апостола – 18 юли в 11.30 часа в родната му къща-музей в Карлово по време на традиционния Литературен салон заедно със сборник със студентски разработки и есета за Васил Левски и книгата на доц. Маргарита Златарева – „Юридически поглед към процеса на Васил Левски“.

Дора Чаушева, директор на Националния музей „Васил Левски“ в Карлово разказа за изследователските трудове и новите въпроси, които повдигат откритите документи.

Снимките са предоставени от Националния музей „Васил Левски“ в Карлово
Още от Артефир