Съществува ли в правото генетична собственост

Разговор на Росица Панайотова с доц. д-р Стоян Ставру в ''Лабиринти на познанието''

Продължителният период, свързан с решаването на редица медицински, социални и икономически проблеми, продиктувани от коронакризата, породи множество нови въпроси не само около всекидневните ни грижи – той подложи на изпитание и учените от различни области на познанието. В това число – юристите. 

Не бяха подминати например въпросите има ли в момента действащ закон, който да описва и регулира „генетична собственост“ и съществува ли въобще такава? А може би подобно понятие, свързано с уникалния за едно живо същество геном, може да бъде тълкувано само в рамките на юридическата защита на биоразнообразието?

Коментира доц. д-р Стоян Ставру, преподавател по биоправо – част от магистърската програма по биоетика в СУ „Св. Климент Охридски“ и преподавател по медицинско право в НБУ.