Стъпването на свободния пазар на ток трябва да е предпазливо

Четири гледни точки по темата

От 1 октомври всички небитови потребители могат да излязат на свободния пазар на ток, независимо от консумацията на електроенергия. Промяната в Закона за енергетиката  засяга близо 300 хиляди небитови потребители, а основната полза от нея е да се засили конкуренцията и появата на нови търговци.

Ако фирмите не сключат договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени до 30 септември тази година, доставчикът на ток остава същият.

В предаването "Точно днес" събрахме гледните точки на бизнеса, браншовите организации и на анализаторите по темата.

Тони Симидчиева е председател на Регионалната занаятчийска камара и ресторантьор, която има вече няколко годишен позитивен опит на свободния пазар и твърди, че такъв е опитът и на колегите й

Виолина Накова - изпълнителен секретар на Съюза за стопанска инициатива също изрази позитивни очаквания от промяната, като препоръча собствениците, особено на по- малки фирми, внимателно да се информират за пазара и предлагането.

Според Мариана Кукушева - председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите липсата на информационна кампания не е добър знак. По думите й търговците се държат като монополисти, а министерството на енергетиката не подпомага працеса с информационна кампания, която е много необходима.

Калоян Стайков от Института за пазарна икономика, който чу споделените мнения, изрази изненада от позитивната нагласа към промяната, защото у нас обикновено новото се посреща с недоверие. По думите му върху цената на тока влияят много фактори и затова е силно преувеличено очакването, че стъпвайки на свободния пазар фирмите зъдължително ще постигнат по- ниска цена.

Във всички случаи конкуренцията е полезна и за разлика от начина, покойто пазарът се либерализирана големите бизнес субекти преди няколко години, сега гратисният срок е доста по- дълъг.  В този смисъл е и съветът му преди да сключат договор с нов търговец, небитовите потребители да проучват внимателно и да сравняват условията.

Всичко, казано по темата в предаването, можете да чуете в прикачения звуков файл.

Още от Точно днес